باغ ژاپنی و باغ ژاپنی در روف گاردن

باغ ژاپنی و باغ ژاپنی در روف گاردن

فلسفه باغ ژاپنی و باغ ژاپنی در روف گاردن

ژاپن سرزمینی با تنوع جغرافیایی و جریان های سیال طبیعت است . در این فرهنگ تکثیر و تقلید از طبیعت در جهت بازسازی طبیعت، امری مذموم بود و زندگی را همچون باغی می دانستند که باید آن را از گیاهان پیراست. با این دیدگاه ، همنشینی عناصر آبی، خاکی و گیاهی، بر گرفته از طبیعت ، باغ های بهشتی ، سنگی و چای را در ژاپن بوجود می آورد. باغسازی در این نگرش جدای از مراحل فیزیکی نظیر طراحی و ساخت ، هرس و آرایش ، سیری مقدس و مراقبتی معنوی است .

باغ ژاپنی در روف گاردن : هدف یک باغ ژاپنی خلق فضائی است که دارای ارزشهای انسانی باشد ، و این بواسطه مهارت در هدایت طبیعت و هماهنگی با انسان میسر است. باغ ژاپنی از یک سو امتداد معماری و از دیگر سو طبیعت مجسم است، بدین شکل باغ تبلوری از زیبایی شناسی طبیعت گرایانه است. اما آنچه که مهم است نمادپردازی ویژه ژاپنی در ترکیب عناصر طبیعی و معماری است، که بر گرفته از باورها ی بومی و آیین های شرقی می باشد. این ساخت نمادین چند لایه، شاخصۀ فرهنگ ژاپن است که با شیوه فکری سی سال و تحول گرا برگرفته از طبیعت، تکامل یافته است .احتمالا هنر باغ سازی از چین و کره به ژاپن منتقل شده است.

. مفاهیم و مضامینی ازجمله : طبیعت گراییِ بر گرفته از شینتو با اعتقاد به وجود ارواح کامی در عناصر طبیعت با الگوهای شَمنی و اَنیمیستی ، مفهوم طبیعت بکر به عنوان جایگاه تائویِ ازلی برگرفته از تائوییسم ، مفهوم بهشت، پاک بودایی، و روشن شدگی گیاهان و جانوران و رسیدن به مقام بودایی برگرفته از بودیسم و فرقه های آن ، تمرکز بر روزمرگی و حرکت طبیعی و ارائه مفاهیم مجرد در قالب تصاویر عینی بر گرفته از فرقه های ذن ، و هماهنگی بین انسان وطبیعت بر گرفته از اخلاق گرایی کنفوسیوس، از مهمترین این ویژگی ها بوده اند. در مجموع باید گفت ژاپنی ها عناصر خارجی را ، تحلیل و تفسیر کرده و با توجه به نیاز های فطری ، با ساختار اولیه و یا تألیفی به کار برده اند

با وجود فراوانی این عناصر و نماد های خارجی در باغ ژاپنی نوعی پالایش درترکیب و چیدمان آنها دیده می شود، که تنها با رجوع به درک مفهوم طبیعت گرایی در ژاپن و اعتقاد به پدیدارها در ذهن مردمان ژاپن ، می توان آن را شناخت.

ایده ها و اهداف طراحی باغ

در طول تاریخ ، ایده  طراحی باغ ژاپنی اغلب توسط فکر غالب هر دوره اصلاح شده است. در یک زمان، کشیشان برجسته ذن، طبق اصول آموزش فلسفی خود، باغ ها را طراحی کردند. در زمان دیگری، نقاشان به شدت علاقه مند و باغ های طراحی شده به طوری که آنها مناظر  را بر روی ابریشم نقاشی می کرده اند.

باغ ژاپنی

باغ ژاپنی

تاریخچه بغ ژاپنی و  باغ ژاپنی روف گاردن

قدمت طراحی باغ در ژاپن به حدود  ۱۰۰۰ سال پیش برمی گردد. در این تاریخ طولانی، باغ های باشکوهی در ژاپن ایجاد شده و تغییرات حاصل ازگذر زمان در وجوه گوناگون، سیاست، مذهب، معماری و اصول زیبایی شناختی در جامعه ژاپن، شرایطی را برای خلق و رشد فرهنگی فراهم کرده است. تحت این تأثیرات، هنرمندان و طراحان باغ ساز نیز به ایجاد فرم های جدید ترغیب شده و به این ترتیب شیوه های مختلف باغ سازی در ژاپن به وجود آمد. به طور کلی باغ های ژاپن به سه دسته تقسیم می شود : تپه باغ ها (باغ های بهشت)، باغ های مینیاتور و باغ های تخت(باغ های ذن و با غهای چای) که در دوره های مختلف تاریخی و تحت تأثیر تفکرات و حکوم تهای مختلف حاکم بر این سرزمین تغییراتی درساختار کالبدی آنها به وجود آمده است. مطالعه و تحلیل در سیر تحول تاریخی باغهای ژاپن می تواند در روشنگری جنبه های گوناگون محیطی،.کالبدی و مفاهیم آن مؤثر افتد.

 تپه باغ ها (باغ های بهشتی)

دوره های آغازین باغ سازی ژاپن مربوط به باغ “شین” در دوره هیان(Heian) ، بین قرن ۱۲ – ۹ است. این باغ ها متعلق به اشراف و متمولین آن دوره بوده است. از ویژگی های اصلی این باغ ها، وجود استخری بزرگ در مجاورت مجموعه مسکونی متشکل از چند ساختمان متصل به هم است. امروزه آثار دست نخورده زیادی از باغ های دوره شین باقی نمانده است. و در ساختار باغ های باقی مانده نیز تغییراتی به وجود آمده است. اطلاعات باقی مانده از ویژگی با غهای این دوره بیشتر براساس نقاشی های به جای مانده و اسناد مکتوب است. باغ های تپه ای چشم اندازی در مقیاس کوچک از طبیعت هستند که از ترکیب عناصر طبیعی و دست ساز همانند پل و معبد شکل گرفته اند

باغ بهشت گونه ای دیگر از باغ تپه ها است که نمونه آن در کاماکارا(Kamakura) در نزدیکی ژاپن و مربوط به اوایل دوره موروماچی(Muromachi) در قرن ۱۳ و ۱۴ است که تحت تأثیر تفکرات آیین بودا به نام سرزمین پاک به وجود آمد. باغ بهشت در معابد بودا و برپایه  اعتقادات جدید شکل گرفت. این باغ ها در پی به تصویر کشیدن سرزمین پاک بر روی زمین بودند. برخی از این باغ ها شباهت ظاهری بسیاری به باغ های دوره شین داشتند (باغ هایی که تهی از معنویت و براساس تفکرات مادی بود)، اما هدف طراحی، خلق فضای آرامش و امید و پناهگاهی برای انسان خسته از زندگی روزمره و پرمخاطره بود. در این باغ ها امکان حرکت و گردش در محیط باغ وجود داشت و مسیرهایی به سمت ایوان مشرف به تالاب در نظر گرفته شده بود تا میهمانان با اقامت در ایوان و نوشیدن چای از فضا لذت ببرند. گیاهان موجود در باغ به طور طبیعی اجازه رشد داشتند و عناصری مانند فانوس سنگی، حوض سنگی و را ههای سنگی از موارد تکمیلی طراحی باغ به شمار می رفت.طراحان باغ در این دوره به آرامش و آسودگی حریم داخلی توجه داشتند.

تپه باغ

تپه باغ

باغ های خشک (Karesansui)

در اوایل دوره موروماچی و پذیرش آیین ذن باغ های سنگی ذن(Zenki Sekitei) به وجود آمده و گسترش یافتند. تسلط این دین وارداتی بر جامعه سیاسی و فرهنگی ژاپن تا پایان قرن ۱۲ عامل استقبال در طبقه سامورایی شد. رستگاری، اعتماد به نفس، فداکاری و نظم و انضباط فلسفه ذن در چیدمان و طراحی این با غها به وسیله سامورایی ها منعکس شده است. در باغ های خشک با الهام از طبیعت و تفکرات آیین ذن در خلق فضا دست به نمادپردازی زده شد. برای مثال، ساخت نمادین آبشار سنگی بدون جریان واقعی از آب، بخشی از عناصر شکل دهنده به باغ محسوب می شود.

ساخت باغ های سنگی در اواخر دوره سکیتای(Sekitei) در قرن ۱۵ ادامه یافت و به مناظر خشک تغییر نام دادند، این گونه باغ ها به گونه ای افراطی به انتزاع طبیعت می پردازند، تقریباً عاری از هرگونه گل و گیاه و حداقل فرم ها و شکلها است و دنیای کیهانی را در فضای محدود باغ به تصویر می کشد. با اینکه بعد از باغ های سنگی باغ های دیگر چون باغ های چای و گونه های متفاوت آن شکل گرفتند ولی در تمام موارد اصول باغ سازی و احترام به طبیعت در آن به چشم می آید.

باغ خشک باغ ژاپنی در روف گاردن

باغ خشک باغ ژاپنی در روف گاردن

 باغ های چای (Chaniwa)

نفوذ آیین ذن از مرزهای نقاشی بسی فراتر رفت و در دوره آیشکاگا به پیدایش رسم چای خوران کمک کرد. این رسم، دریچه تازه ای برای عرضه محصولات هنرمندان و صنعت گران ژاپنی گشود و در اندک زمانی به نهاد اجتماعی بزرگی در اختیار طبقه اشراف تبدیل شد. باغ های چای، فضاهای کوچک محصوری بودند که به عنوان توقف گاه و گذرگاه موقتی که مراسم چای در آن انجام می شد مورد استفاده قرار می گرفتند  لذا در باغ های این دوره چای خانه های مخصوصی با سادگی تمام و با نمایی هماهنگ با فضای طبیعی باغ ساخته می شدند  مهمانان پس از گذر از راه سنگ فرش در چشمه های طبیعی دست ها را شسته و از درگاهی کوتاهی داخل فضایی ساده می شدند که عمدتاً چهارگوش و اندازه آن برای ایجاد احساس صمیمیت مناسب بوده است.

باغ ژاپنی در روف گاردن

باغ ژاپنی در روف گاردن

عناصر تشکیل دهنده این عناصر عبارت است از :

فانوس سنگی معروف به( Lanteren (Toro

حوض آب کاسه ای شکل (Tsukubai)

ساقه بامبو که آب از میان آن جریان دارد ( Kakei)

مسیر سنگ چین (Tobi ishi)

فضای مصنوع معماری( Machi-ai)

عناصر نمادین سبک  ژاپنی و باغ ژاپنی در روف گاردن

سنگ و صخره

آب

وجود حصار یا مرزهای جداکننده 

دروازه

پل ها و طاق ها

پیاده روها و مسیرهای دسترسی

 گیاهان در باغ های ژاپنی

از گیاهان بومی که بعضاً به صورت عرفی جایگاه نمادین دارند و در طراحی باغ های ژاپنی استفاده می شوند، گونه های درختی هستند شامل : ،Prunus serrulata، Ginkgo biloba،Acer palmatum

 درختچه ها شامل : ،Abelia X gradiflora و Pinus muga می باشند .

گیاهان پوششی نیز شامل : Ophiopogon japonius،liriope muscari، Hedra hellix، Festuca ovina var. glauca و انواع ارس ها و گیاهان گلدار از جمله jasminum polyanthum می باشد .

 مبلمان باغ ژاپنی

در مبلمان باغ های ژاپنی علاوه بر میز و نیمکت بعضاً از فانوس های سنگی، چترها و آلاچیق های چوبی گنبدی شکل و غیره نیز استفاده می شود.

اصول طراحی باغ

ابتدا زمین و آب موجود در نظر گرفته شود وبعد مکانهای طبیعی زیبایی که در خاطره وذهن نقش بسته است به یاد آورده شود، سپس زمانی که مکان نهایی باغ انتخاب شد طراح باید بگذارد تا خاطره برای او تعیین کند کدام عنصر از همه بیشتر احساس‌برانگیز است. دوران طلایی طراحی باغ ژاپنی، دوران Munomechiاست که از۱۳۳۳تا۱۵۶۸به طول انجامید. دراین دوران استادکارانی به نام Senzui-Kawaramus(به معنی آدمهای کوه، نهر ورود) بسیار فعال بودند و سبک جدید باغ خشک،Karesansuiرا در آن زمان پدیدآوردند. این باغهای خشک، که فقط با صخره وسنگ و شن ساخته شده بودند در سبک معماری Shoinونقاشی چینی Suiboku-gaتاثیرگذاشتند. تأثیر دیگر این تفکر در پرورش مینیاتوری درختان،bonsai. ومنظره‌های «کشویی»، که هدفشان نمایش جهان در یک فضای محدود است، تماماً تلاش برای رسیدن به نوعی فضای ایده‌آل برای اعمال مراقبه بوده‌است. در واقع باغ ژاپنی فضایی کاملاً ذهنی است

انواع باغ ژاپنی و باغ ژاپنی در روف گاردن

۱- باغ بونسای 

باغ های بونسای از چین آغاز شده و توسط ژاپنی ها بومی شده و توسعه پیدا کرده است. در شکل دادن این نوع باغ ها عنصر زیباشناختی نقش محوری دارد. انتخاب شرایط محیطی مناسب از نظر رویشی و دید خیلی مهم می باشد . معنی بونسای در زبان ژاپنی « درخت گلدانی مینیاتور» است. در طراحی این نوع باغ ها در محیط خانه، قسمتی از حیاط که از درون خانه به راحتی قابل دیدن می باشد انتخاب می شود. با توجه به کوتوله بودن درختان و درختچه های بونسای، گلدان های آنها را یا بر روی یک میز چوبی قرار می دهند و یا آنها را بر روی یک تپه خاکی که اندازه و ارتفاع آن به نسبت وسعت حیاط خانه  تغیر می باشد مستمر می کنند . اندازه و رنگ  گلدان ها باید با اندازه و رنگ گیاه تناسب و همخوانی داشته باشد.

 •  گونه های مناسب بونسای

      با توجه به تجربیات به دست آمده در باغ های ژاپنی ، عمدتا درخت و درختچه و بعضاً از گیاهان بوته ای استفاده می شود . گونه های گیاهی نظیر آزالیا، راش، سدر ژاپنی (کریبتومریا)، گیلاس، سرو، کاج، ارس، درخت انجیر، افرا، انار، درخت آزاد و گیاه بوته ای رزماری هستند .

 • روش کار

      اصول کلی در شکل دهی گیاه بونسای رعایت تناسب است .ساختار کوچک شده یک درخت از نظر ساختاری دقیقاً باید با ساختار طبیعی گیاه موردنظر تناسب داشته باشد. عملیات کوچک کردن (هرس، شکل دهی و آرایش دادن) تارسیدن به تناسب مورد نظر به تدریج صورت می گیرد و عملیات هرس برای نگهداری شکل مطلوب نیز همیشه باید مورد نظر باشد. به طور کلی، کوتوله کردن درخت خلاف ذات طبیعی آن است و این عمل صرفاً از دید تنوع طلبی در زیباشناختی انجام می شود. در ضمن عملیات کوتوله کردن تدریجی بوده و نیازمند یک تجربه بالا در باغبانی است.

 • شرایط محیطی باغ بونسای

      شرایط محیطی از نظر درجه حرارت، نور و رطوبت بستگی به گونه ای دارد که انتخاب شده است. به طور کلی، گیاهان بونسای به دو گروه معتدله و گرمسیری تقسیم می شوند. در این ارتباط باید تصمیم گرفت که رشد و نگهداری گیاهان در شرایط داخل یا خارج گلخانه انجام شود. آبیاری گیاهان تابع وضعیت بارندگی و همچنین نیاز آبی گونه در محیط طبیعی آن می باشد و بهترین روش آبیاری در شرایط گلخانه ای، آبیاری قطره ای است.

خاک مناسب برای گیاهان بونسای شامل یک قسمت لوم ، دو قسمت Peat Moss و دو قسمت ماسه است . بطورکلی ، این گیاهان شرایط زهکش مناسب را طلب می کنند و کود مصرفی در این سیستم کمتر از شرایط طبیعی است .

  ۲- باغ های هارمونی و تعادل

این سبک باغ سازی در ژاپن منشاء در تفکر نظم پذیر چین باستان دارد و سعی می شود بصورت نمادین و تکیه بر روش القاء ، احساس تعادل و هارمونی در انسان در ارتباط با خود و طبیعیت ایجاد شود . کیفیت جریان حیات از نظر تنوع، رنگ و ساختار در محیط را به عنوان جریان انرژی محسوب می کند. عناصر تشکیل دهنده این سبک از منظرسازی به شرح زیر می باشد:

–        حرکت تدریجی خطوط منحنی و موج دار جایگزین خطوط مستقیم و زاویه دار می شود. این اصل در ساخت پیاده روها، مسیرهای دسترسی و بسترهای کاشت کاملاً رعایت می شود.

–        ترکیب و کیفیت رنگ در انتخاب و نحوه کاشت گیاهان تعیین کننده می باشند. رنگ آبی و سبز گیاهان برای ایجاد آرامش و متانت و رنگ قرمز برای هیجان آفرینی و ایجاد تحرک محسوب می شود ( از تأکید بیشتر به یک رنگ به شدت اجتناب می شود).

–        تعادل و هارمونی در قرار دادن عناصر در کنار یکدیگر در طراحی مهم بوده و از برجسته شدن یک عنصر در مقایسه با سایر عناصر جلوگیری می کند.

–        عناصر چوب، فلز، زمین، آتش و آب در این سبک باغ سازی بصورت نمادین به کار می روند و عوامل تشکیل دهنده منظر به تناسب مفهوم نزدیک به هر کدام از این عناصر ساماندهی می شوند. به عنوان مثال، قسمتی از باغ به صورت نمادین به عنصر آب اختصاص داده می شود و عواملی چون رویش گیاهان و آب منظرها از نظر مفهومی به عنصر آب نزدیک هستند و در این قسمت از باغ ساماندهی می شوند.

–        باغ ها بصورت هشت وجهی و براساس جهت های جغرافیایی تقسیم بندی می شوند. در هر قسمت بر اساس رنگ و عنصر تعریف شده این سبک به عوامل طراحی که به این عنصر نزدیک هستند اختصاص داده می شود. قسمت شمال اختصاص به رنگ تیره و عنصر آب و قسمت جنوب رنگ قرمز و عنصر آتش اختصاص دارد. بنابراین با تکیه بر این بینش، در قسمت شمالی باغ، کاشت درختان، درختچه و گیاهان زینتی صورت گرفته و همچنین آب منظرها در این قطعه از باغ تأسیس می شوند. فضای جنوبی اختصاص به اجاق یا فضای تفریحی دارد.

قسمت غرب اختصاص به عنصر فلز و رنگ سفید دارد، در این قسمت مبلمان اصلى باغ قرار داشته و به محل بازی بچه ها اختصاص داده شده است . قسمت شرق مربوط به رنگ آبی و عنصر چوب است که به معنای حیات ، زندگی و سلامتی است، در این قسمت درختان میوه، سبزیجات و گیاهان دارویی کاشته می شوند.

جدا از مفاهیم نمادین این تقسیم بندی ها ، اختصاص نقاط مختلف پارک بصورت موضوعی عملاً مدیریت کلی فضا را آسان تر می کند و از تمرکز بیشتر مردم در یک نقطه جلوگیری می نماید

 ۳- باغ چای ژاپنی 

چای به عنوان یک نوشیدنی از چین به ژاپن معرفی شده است. هدف از ایجاد باغ چای ، ایجاد فضایی برای کاهش استرس و افزایش آرامش، تمرکز و تفکر است. این باغ به سه دسته تقسیم می شود. فضای بیرونی، فضای داخلی باغ و محل چایخانه است. باغ در یک محیط محصور قرار دارد و ورود از یک قسمت به قسمت دیگر از طریق عبور از یک دروازه خاص انجام می شود.

عناصر اصلى این باغ به شرح زیر است:

الف ) دروازه بیرونی که قسمت بیرونی و درونی باغ را به هم وصل می کند.

ب ) پیاده رو که مسیر بین دروازه اول تا دروازه دوم را به هم وصل می کند و این قسمت پیاده رو به صورت سمبلیک مسیر عبوری از یک فضای شلوغ به دل کوهستان یا حاشیه یک رودخانه محسوب می شود.

ج ) دروازه اندرونی که در انتهای پیاده رو نصب می شود و مراجعه کنندگان از این دروازه وارد فضای چایخانه می شوند.

د ) چایخانه جایی است که مراجعه کنندگان برای نوشیدن چای خدمات رسانی می شوند.

در زمان های خیلی دور، در شهر های ایران که جمعیت به فشردگی امروز نبود و فضا و زمین اسیر بورس بازی ها نشده بود چایخانه های ایران در یک حیاط که در آن حوض آب، درختان سایه دار و سکوهایی برای نشستن قرار داشت محیط مطلوب برای آرامش و گفتگوهای دوستانه بود.

باغ چای

باغ چای

 ۴- باغ صخره ای ژاپنی

عناصر اصلی این باغ ها، سنگ صخره ای با شن و تعدادی گونه گیاهی می باشد. سنگ نقش جزیره و شن حالت دریا را دارد . مکانیسم کار به این صورت است که در یک سطح مسطح تعدادی سنگ با شکل های نامنظم واندازه های مختلف در نقاط مختلف زمین مستقر می شوند. با توجه به شرایط مطلوب ژاپن بعضاً اطراف سنگ را بصورت محدود خز می پوشاند. در بقیه زمین شن با یک روش خاص پهن و شن کش می شود، بطوریکه سنگ ها مثل جزیره در لابه لای فضای شن ریزه شده قرار می گیرند. عمل شن کشی بصورتی است که سطح آن حالت موج دار نشان می دهد که نماد امواج دریاست.

      با ورود باغ های ژاپنی به غرب در این سبک نیز تغییراتی ایجاد شد، به عنوان نمونه از این طرح در گوشه ای از یک منظر و در کنار سایر عناصر پیدا می شوند، درحالیکه در ژاپن، باغ صخره ای در یک محیط محصور ایجاد می شود.

باغ صخره ای

باغ صخره ای

۵- باغ تپه و دریاچه

این سبک نیز از چین به ژاپن معرفی شده و ویژگی عمده آن بدین صورت است :

 •    باغ در یک محیط تپه ماهور اجرا می شود ، از این دید شبیه به سبک باغ منظر انگلیسی است .
 •     در یک گوشه ای از آن دریاچه ایجاد می شود و یا بصورت نمادین بوسیله مواد شنی دریاچه را شکل می دهند .
 •     گیاهان کاشته شده در این باغ خصوصا درختان و درختچه ها از نواحی  کوهستانی جمع آوری می شوند، به همین دلیل از نظر ظاهری، ساختار فشرده تر و کوچک تر نسبت به سایر رویشگاه ها دارند.
 •     سایر عناصر باغ های ژاپنی مثل نصب پل ها، ساخت پیاده روها و مسیر دسترسی سنگفرش شده به صورت خطوط منحنی موج دار، چراغ های فانوس و غیره نیز در این سبک اتفاق می افتد.
باغ تپه

باغ تپه

باغ شن در مکتب ذن

باغ ذن باغ شنی در ژاپن (karesansui کوه و آب خشک) که باغ ذن نیز نامیده می شود، زمینی پوشیده از شن کم عمق است که از شن، سنگریزه، سنگ و گاهی چمن یا عناصر طبیعی پوشیده شده است. مهمترین اجزای این باغ شن و سنگ است که در کنار هم یادآور دریاست، اما نه با استفاده از آب، بلکه با استفاده از شنهایی که در آنها شیار ایجاد شده و نشانگر امواج دریاست.
راهبان مکتب ذن با حساسیت ویژه ای که تنها از طریق تمرکز و مراقبه در ذاتشان حاصل آمده است، بوسیله شن کش خط های افقی و عمودی در صحن باغ شنی ایجاد می کنند و اطراف صخره ها را با دوایری مکرر می آرایند. گیاهان از اهمیت کمتری برخوردارند و گاهی اصلاً در این آرایش استفاده نمی شوند. این باغها اغلب بصورتی آراسته می شده که بیننده در جایگاه مشخصی بنشیند و آن را تماشا کند. بعضی از غربیان اعتقاد دارند باغهای شنی قادرند به ذهن آدمی آرامش ببخشند اما ژاپنی های اصیل به چنین قصدی این باغها را نساخته اند.

باغ شنی در معبد ریوآن-جی
یکی از باغهای شنی مشهور در معبد ریوآن-جی در شمال غربی کیوتوی ژاپن قرار دارد. این باغ سی متر در ده متر مساحت دارد و در آن درختی وجود ندارد و تنها 15 قطعه سنگ بی شکل در اندازه های متفاوت، که بعضی هایشان با خزه محاط شده در بستری از شن و سنگریزه سفید که هر روز شن کشی می شود، چیده شده است.

سنگها با اندازه های مختلف در گروه های پنج تایی، دو تایی، سه تایی، دو تایی، سه تایی چیده شده اند و این پانزده سنگ طوری کنار هم قرار گرفته اند که یک بیننده در یک زاویه خاص تنها می تواند 14 قطعه را مشاهده کند. طراحی باغ منسوب به هنرمند خاصی نیست اما گفته می شود هنرمندی با نام سوآمی با همکاری طراحی به نام دایسنین این باغ را ساخته اند.

آرایش ظاهری:
تلاش زیادی برای توضیح اینکه باغهای شنی سمبل چه هستند، شده است. برخی از آنها به شرح زیر است:
– شن ها نماینده اقیانوس و صخره ها نماینده جزیره ژاپن است.
– صخره ها نشانگر ماده ببر و فرزندانش است که به سمت اژدهایی شنا می کنند.
– صخره ها فرمی از قلب و ذهن را در حروف کانجی نمایش می دهند.
– از نظر تحلیل ریاضی نیز، بخشهای خالی باغ بطور حساب شده ای ساخته شده و در راستای معماری معبد قرار دارد. امتداد محور تقارن باغ تا سالن اصلی معبد می رسد که بصورت سنتی بهترین جایگاه دیدن باغ به حساب می آید و دیدن سنگها از این زاویه در حس بصری انسان تاثیر دیدن شکلی طبیعی مانند درخت را می گذارد. این تاثیر وقتی شما مستقیما به باغ نگاه می کنید قابل دریافت نیست اما گفته می شود ذهن ناخودآگاه انسان قادر به برقراری ارتباط ظریف بین جایگاه صخره هاست. محققان غربی بر این باورند که طراحی این باغها مکان مناسبی را برای مراقبه انسان فراهم می کند اما ژاپنی های سنتی چنین چیزی را نمی پذیرند.

هر کدام از باغها می تواند نشانه چیزی باشد. برای مثال باغی وجود دارد که تمثال دوقلوی یین و یانگ (نشانه های چینی) است. باغ دیگری سمبلی از قانون علت و معلول و دیگری نشانی از ارزش قلب پاک را دارد. در واقع به بیننده بستگی دارد که چه چیزی را از این آرایشها دریافت می کند. آیا تنها سنگ ها و شن های دوار دور آن را می بیند یا قادر است از این نظم و سکون به آرامش ذهنی برسد.

باغ شن

باغ شن در معبد ریوان

باغ ژاپنی

باغ ژاپنی

باغ ژاپنی در روف گاردن

 

چگونه باغ ژاپنی در روف گاردن خود داشته باشیم؟

مقوله زیباسازی محیط زندگی همیشه مورد توجه تمام مردم دنیاست.با توجه به گسترش آپارتمان نشینی و انتقال فضاهای سبز به پشت بام،نیازمند تنوع گونه های طراحی در مورد سبز سازی پشت بام خود داریم.از این رو کارشناسان خوش ذوق ایران روف گاردن با در نظر گرفتن تمام مشخصات پشت بام با به کار بردن ذوق طراحی خویش می تواند باغ ژاپنی در فضای روف گاردن شما تعبیه کند که هم برگرفته از سبک باغ ژاپنی است هم فضایی مناسب برای مدیتیشن و یوگا.

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

 1. یوپی اس گفت:

  عالی قشنگ بود

 1. مرداد 19, 1397

  […] باغ ایرانی می پردازیم در ضمن در گذشته باغ ایرانی و باغ ژاپنی و باغ انگلیسی و باغ استوایی را بررسی کردیم و دعوت […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *