دسته: حیاط سبز

0

اجرای محوطه سازی ( اجرای لنداسکیپ )

اجرای محوطه سازی یا همان اجرای لنداسکیپ علم طراحی و ساماندهی محوطه به جهت رسیدن به اهداف مختلف، محوطه سازی یا معماری منظر نام دارد .این رشته با بهرگیری از علوم مهندسی شهرسازی و مهندسی...

0

باغ سبز

باغ سبز در این مقاله به حیاط سبز یا باغ سبز می پردازیم ،شما می توانید برای طراحی حیاط خود با ما در ارتباط باشید. در مقاله های بعدی به طراحی باغ ایرانی می...