دسته: محوطه سازی

جنگل عمودی 0

جنگل عمودی یا بوسکو ورتیکاله

جنگل عمودی یا بوسکو ورتیکاله دراین مقاله در ایران روف گاردن به بررسی یکی از برترین ساختمان های سبز اروپا به نام جنگل عمودی یا بوسکو ورتیکاله به زبان ایتالیایی می پردازیم.    ...

0

اجرای محوطه سازی ( اجرای لنداسکیپ )

اجرای محوطه سازی یا همان اجرای لنداسکیپ علم طراحی و ساماندهی محوطه به جهت رسیدن به اهداف مختلف، محوطه سازی یا معماری منظر نام دارد .این رشته با بهرگیری از علوم مهندسی شهرسازی و مهندسی...