دسته: نمای ساحتمان

جنگل عمودی 0

جنگل عمودی یا بوسکو ورتیکاله

جنگل عمودی یا بوسکو ورتیکاله دراین مقاله در ایران روف گاردن به بررسی یکی از برترین ساختمان های سبز اروپا به نام جنگل عمودی یا بوسکو ورتیکاله به زبان ایتالیایی می پردازیم.    ...