برچسب: گرین وال

0

ساخت گرین وال

ساخت گرین وال ساخت گرین وال : با رشد جامعه به سمت ایجاد فضای طبیعی و بهره گیری از محیط سالم، استفاده از دیوار سبز در طراحی داخلی به یک روند پایدار تبدیل شده است....

0

گرین وال

دیوارهای سبز می توانند زندگی را سبز تر کنند. گرین وال گرین وال( Green wall) چیست؟ دیوار سبز دوراقع مجموعه ای از گیاهان است که روی یک دیوار عمودی قرار گرفته اند مثلا روی...