برچسب: گلخانه در پشت بام سبز

0

بام سبز در ایران

بام سبز در ایران بام سبز در ایران و جهان را بررسی می کنیم این مطلب از مقاله روف گاردن چیست برگرفته شده است. تاریخچه روف گاردن در تاریخچه و اینکه بدانیم روف گاردن...

0

بام سبز

بام سبز بام سبز معنی فارسی roof garden می باشد ،بدلیل اینکه بسیاری در ایران با کلمه روف گاردن آشنایی ندارند تصمیم گرفتیم مطلبی جدا برای بام سبز تدوین کنیم. در این مطلب چکیده...

Rooftop-Greenhouse-3 2

گلخانه در پشت بام سبز یا روف گاردن

گلخانه در پشت بام سبز یا روف گاردن گلخانه در پشت بام سبز یا روف گاردن : امروزه کشاورزی شهری یکی از محبوب ترین روندها در سراسر جهان محسوب می شود.با توجه به مطالعات...